بستنی طالبــی: شیــر تازه، شــكر، چربی شیــر (خامه تازه، کره حیوانی)، شیـــر خشک بدون چربی، شربت گلوکز، امولسیفایر، استابیلایزر، کنسانتره طالبی، طعم دهنده طبیعی طالبی.  روکش کنسانتره میوه جات: آب، شكر، کنسانتره میـوه جات طبیعی،اسیــد سیتریك خوراکی، استابیــلایزر، بتاکاروتن، پــودر چغنـــدر، کلـــروفیل. ترکیبات
4 ± 75گرم وزن خالص
94 سی سی حجم
 
 
128 انرژی (کیلوکالری)
4.8 چربی (گرم)
2.1 پروتئین (گرم)
18.9 کربوهیدرات (گرم)
 
 
Larg Photo