بستی شیــری وانیلی: شیر تازه، شکــر، چـربی شیــر (خــامه تازه، کـره حیوانی)، شــربت گلوکز ، پایدار کننده، وانیلین، شیر خشک بدون چربی.                      روکش کنسانتره میوه جات: آب، شکر، کنسانتره میوه جات طبیعی، اسید سیتریک خوراکی، پایدار کننده، بتاکاروتن. ترکیبات
4 ± 95 گرم وزن خالص
120 سی سی حجم
 
 
185.2 انرژی (کیلوکالری)
7.7 چربی (گرم)
4.3 پروتئین (گرم)
26.5 کربوهیدرات (گرم)
 
 
Larg Photo