بستنی وانیلی: شير پاستوریزه، شکر، چربي شير (خامه تازه، کره حيواني)، شیر خشک بدون چربی، امولسیفایر استابیلایزر، وانیل.                                      سس میــوه ای: آب، شــربت گلوکز، شکر، کنســانتره میـوه جات طبیعی، اسیـــد سیتریک خوراکی، پکتین، طعــم دهنده طبیعی. 

ترکیبات
35 ± 700گرم وزن خالص
1     لیتر حجم
 
 
235 انرژی (کیلوکالری)
13 چربی (گرم)
4 پروتئین (گرم)
25.5 کربوهیدرات (گرم)
 
 
Larg Photo