دســر تافی: شيــر تازه بدون چربی گاو، خــامه تازه،شکر، نشــاسته ذرت، کارامل  استابیلایزر، طعم دهنده طبیعی تافی.    

 

                  

ترکیبات
10 ± 100گرم وزن خالص
100    سی سی حجم
 
 
125 انرژی (کیلوکالری)
4.4 چربی (گرم)
2.6 پروتئین (گرم)
18.8 کربوهیدرات (گرم)
 
 
Larg Photo