دســر طالبی: شيــر تازه بدون چربی گاو، خــامه تازه،شکر، نشــاسته ذرت، استابیلایزر، کلروفیل، طعم دهنده طبیعی طالبی.    

 

                  

ترکیبات
10 ± 100گرم وزن خالص
100    سی سی حجم
 
 
104 انرژی (کیلوکالری)
3 چربی (گرم)
2.3 پروتئین (گرم)
19 کربوهیدرات (گرم)
 
 
Larg Photo