دســر عسل: شيــر تازه بدون چربی گاو، خــامه تازه،عسل طبیعی، نشــاسته ذرت، استابیلایزر.    

 

                  

ترکیبات
10 ± 100گرم وزن خالص
100    سی سی حجم
 
 
108 انرژی (کیلوکالری)
3 چربی (گرم)
2.2 پروتئین (گرم)
18.1 کربوهیدرات (گرم)
 
 
Larg Photo